Hướng dẫn cho Người quản trị (Admin), Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn Quản trị người dùng trong Lark, thêm sửa xoá nhân viên, user trong Lark

Quản trị người dùng trong Lark: Vào menu Thành viên và bộ phận, Thêm mới nhân viên vào Lark

(Lark Vietnam) Trong bài viết này, Repu & Lark sẽ hướng dẫn Quản trị người dùng trong Lark, cách thêm/bớt/xoá nhân viên trong Lark

Cách vào Suite Admin để quản trị người dùng trong Lark

Bước 1: Mở app Lark trên máy tính

Bước 2: Vào màn hình Suite Admin

  • Vào menu Không gian làm việc
  • Tìm và chọn Suite Admin
Hướng dẫn quản trị người dùng trong Lark - Truy cập Lark Suite Admin

Hướng dẫn quản trị người dùng trong Lark – Truy cập Lark Suite Admin

Bước 3: Vào menu Thành viên và Bộ phận

Quản trị người dùng trong Lark: Vào menu Thành viên và bộ phận, Thêm mới nhân viên vào Lark

Quản trị người dùng trong Lark: Vào menu Thành viên và bộ phận, Thêm mới nhân viên vào Lark

Cách thêm 1 nhân viên mới trong Lark

Cách 1: Nhấn nút Thêm

Cách 2: Nhấn nút “Mời người dùng”

Cách xoá 1 user trong Lark

Bước 1: Truy cập vào menu Thành viên và Bộ phận trong Suite Admin

Thực hiện tới Bước 3, mục Cách vào Suite Admin để quản trị người dùng trong Lark của hướng dẫn này

Bước 2: Xoá người dùng trong Lark, xoá nhân viên/user

Xoá 1 nhân viên trong Lark

  • Chọn menu … trên dòng nhân viên cần xoá
  • Chọn Xoá
Quản trị người dùng trong Lark: Xoá user nhân viên trong Lark Suite Admin

Xoá 1 user nhân viên trong Lark Suite Admin

Xoá nhiều người dùng user trong Lark

Quản trị người dùng trong Lark: xoá hàng loạt nhiều user nhân viên

Hướng dẫn Xoá hàng loạt nhiều user nhân viên trong Lark

Nguồn: Repu Digital & Lark Vietnam Partner

Viết câu hỏi hoặc ý kiến của bạn nhé!