Tính năng mới

Lark nâng cấp v6.8.9 – 11/7/2023

Tính năng mới của Lark v6.8.9 (by Repu & LarkSuite Vietnam)

Lark nâng cấp v6.8.9: Tính năng mới của Lark v6.8.9 (by Repu & LarkSuite Vietnam)

1. Lark nâng cấp v6.8.9 – Lark Task

Task List

  • Task list có thể thêm Custom Field => theo Repu, đây là tính năng rất hay giúp người dùng có thể thêm trường thông tin và phân loại các Task list

Lark nâng cấp v6.8.9: Thêm custom field vào Task List

  • Add nhanh các thông tin quan trọng bằng cách sử dụng các trường thông tin mẫu (filed template) như Mức độ ưu tiên (Priority) và Mức độ rủi ro (Risk Level)

2. Nâng cấp Lark Doc

Board trong Doc

  • Thay đổi độ trong suốt của các khối hình (shape) và màu sắc của icon
  • Hỗ trợ tạo Section trong Board

3. Tính năng mới khác trong Lark nâng cấp v6.8.9

  • Nâng cao khả năng search với cú pháp nâng cao cho tin nhắn Lark MessengerLark Email
  • Thêm biểu đồ từ 1 Dashboard của Lark Base vào My Favorites trong Workspace để có thể truy cập nhanh vào các báo cáo
  • Các cuộc họp Lark Meeting giờ có thể recording đồng thời tất cả các breakout room và chia sẻ với mọi người

Nguồn: Lark Vietnam Parter & Repu Digital

Viết câu hỏi hoặc ý kiến của bạn nhé!