lich

Lịch

pasted 7

Giữ đúng lịch trình

Quản lý lịch của riêng bạn ở một nơi và luôn biết về sự sẵn sàng của nhóm của bạn từ cùng một màn hình. Mở rộng cuộc trò chuyện không chỉ là giữ lịch.

Lark Suite Vietnam chọn Repu Digital làm đối tác-02

Để đăng ký tài khoản Lark miễn phí, bạn vui lòng cung cấp 1 số thông tin dưới đây tới Repu & Lark nhé

tim mot vi tri de dang
Lên lịch trong Trò chuyện

Tìm một vị trí dễ dàng

So sánh lịch của các thành viên trong nhóm cạnh nhau ngay trong cuộc trò chuyện và tìm một vị trí một cách dễ dàng. Mở khóa bản thân khỏi lịch thể dục dụng cụ.
moi moi nguoi chuan bi
Nhóm họp

Mời mọi người chuẩn bị

Mời cả nhóm và tránh phải thêm từng người một. Tạo nhóm họp từ lời mời trên lịch và chia sẻ tài liệu để đọc trước để mọi người có bối cảnh và chuẩn bị sẵn sàng.
luu ngay
Đăng ký lịch

Lưu ngày

Tạo hoặc đăng ký lịch công khai tại công ty của bạn, chẳng hạn như lịch biên tập, tòa thị chính hoặc phát hành ứng dụng và không bao giờ bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.

Lark - Tất cả ứng dụng trong một.

messenger

Trò chuyện

docs

Tài liệu

meetings

Cuộc họp

minutes

Minutes

calendar

Lịch

email

Email

approval

Sự chấp thuận

bitable

Bitable

wiki

Wiki

okr

OKR

open platform

Open Platform

Đăng ký tài khoản Lark

Lark Suite Vietnam chọn Repu Digital làm đối tác-02

Để đăng ký tài khoản Lark miễn phí, bạn vui lòng cung cấp 1 số thông tin dưới đây tới Repu & Lark nhé